Stubbfräsning

Den av Skog och Mark anlitade entreprenör för gallring av brandgator har investerat i en stubbfräs och erbjuder medlemmar i Ramsdal att komma in med beställning om så önskas.

Vänligen kontakta entreprenören direkt:
Mikael Herau
Herau’s Röjkraft
070-366 91 03

MVH
Styrelsen/Skog och Mark

Information om slutbesiktningen

Slutbesiktningen efter grävarbeten på ekonomiska föreningens mark av EON och IP Only är framskjutet cirka en månad.

De fastighetsägare som tecknat avtal med IP Only och är missnöjda med återställning på sin egen fastighet hänvisas till kontakt med IP Only, då avtal har skett personligen med dessa. De fastighetsägare som ännu inte blivit kontaktade för grävning av fiberslang på egen fastighet hänvisas till kontakt med Copiad, Robert Mastnak, 072-8564975.

/Styrelsen
2018-10-29

Hanteras av Teknet

Up ↑