Nyheter

Information från årsmötet

På Ekonomiska föreningens årsmöte den 18 maj presenterades en ändring i vår ekonomiska redovisning som utförts av vår revisor Stefan Gustavsson. På sidan 13 i handlingarna har posten för Fond för yttre underhåll (5 727 160 kronor – vilket är de av medlemmarna erlagda avgifterna för reliningsprojektet) flyttats från Bundet eget kapital ner till Fritt eget kapital.

Årsmötet godkände förflyttningen och så fort vi har skannat in den nya
ekonomiska redovisningen läggs denna upp på hemsidan under fliken
Dokument.

Sandfjärdsbadet
På årsmötet informerade styrelsen även om att bottenduken i Sandfjärdsbadet kommer att bytas ut. Avtal har tecknats med entreprenör som startar arbetet den 3 juni. Detta beräknas ta 1 – 2 veckor så bryggiläggning planeras så snart arbetet är klart!

Markberedning och björkplantering

Flera personer har uppmärksammat de underliga spåren på Odlet bakom Grindviksvägen och Nyalundsvägen. Där har en markberedning skett och björkplantor planterats. Vi vill därför be alla att undvika att gå över den sträckan eller rasta sina hundar där!

/Styrelsen

Älgko och kalvar

Vi vill uppmärksamma er på att det i området finns en älgko med kalvar som just nu kan upplevas som närgångna. Enligt de kunniga på vilt som styrelsen varit i kontakt med så är det naturligt att en älgko lär sina kalvar var de kan hitta föda. Därav besöken i våra trädgårdar. Om man har oturen att hamna mellan älgko och kalvar så kan kon bli ilsken och vilja jaga bort den som kommit för nära.

Styrelsen kommer i det här läget inte att ansöka hos Länsstyrelsen om skyddsjakt. Utan i möjligaste mån avvakta att ko och kalvar under försommaren skiljs åt och att läget blir lugnare. Vi får ibland påminna oss om att det faktiskt är vi människor som stör ordningen här i skogen!

Färdigställande av fibernätet i Ramsdal

Efter ett byggmöte fredag 3 maj påkallat av Föreningarna i Ramsdal, med 
vår kontraktspartner IP-Only,
informerar vi om följande beslut:

IP-Only har förändrat organisationen, de har bytt underentreprenörer, 
och arbetet kommer nu att färdigställas
av TNS, projektledare Lennart Eriksson, som i sin tur kommer att skapa 
en organisation för färdigställandet,
i organisationen kommer Roland Johansson och Håkan Danielsson från 
föreningarna och vår entreprenör Mattias Lindgren att ingå.
En handlingsplan och tidplan skall upprättas. för närvarande har 221 
fastigheter fått fiber inkopplat, 21 har fått tomrör nerlagt medan
20 fastigheter inte fått något arbete utfört. Detta skall nu prioriteras.
Vidare har IP-Onlys repr.Martin Borgman vid stickprovs kontroller 
konstaterat att fiber på vissa viktiga delar ligger för grunt, och skall
om läggas, omfattning av detta är för närvarande okänt, detta gör att 
det är svårt att bestämma ett slutdatum för projektet.
Under kommande vecka kommer arbete med uppstädning, borttransport av schakt högar m.m att påbörjas.
Vid kommande byggmöten skall en inventering av återställnings arbeten 
utföras i samråd.

Ekonomiska Föreningen och Vägföreningen

Enl. uppdrag  Roland Johansson och Håkan Danielsson

Bevattningsförbud

Styrelsen har beslutat att införa bevattningsförbud från den 15 maj. I normala fall har vi generellt bevattningsförbud perioden 1 juni – 30 augusti men med anledning av den låga grundvattennivån i vårt område har vi beslutat att införa förbudet redan den 15 maj. Det innebär att vi inte med vårt dricksvatten får vattna gräsmattor med slang eller spridare, högtryckstvätta altaner, tak och dylikt eller tvätta bilar. Naturligtvis kan du vattna med kanna i normal omfattning.

Vi vill även påminna om att det enligt stadgarna är förbjudet att använda vårt dricksvatten till att fylla pool/spabad/badtunna större än en barnpool.

Varje anslutet hushåll är i och med bevattningsförbudet även enligt stadgarna skyldiga att minska sin vattenförbrukning, och vi ber alla att försöka hushålla så gott man kan med vattnet.

En god idé är att ordna ett eget system för återanvändning av regnvatten för bevattning av grödor.

Valborgsmässoafton

Det råder fortsatt eldningsförbud i Östergötland så valborgsmässoelden är inställd – men korvgrillning sker från klockan 19.00 den 30/4. Alla är hjärtligt välkomna!

Hälsningar från Bondhagsvägen & Sågvägen

Eldningsförbud

Länsstyrelsen Östergötland har den 23 april, meddelat att det råder eldningsförbud.

Mer information finns på https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-lansstyrelsen-i-ostergotland/nyheter-och-press/nyheter—ostergotland/2019-04-23-eldningsforbud-utfardat-i-ostergotlands-lan.html

Styrelsen för Ekonomiska föreningen ber alla att följa förbudet och att även följa utvecklingen på Länsstyrelsens hemsida. Mer information om årets Valborgsmässofirande kommer senare!

/Styrelsen

Valborgsmässofirande och midsommar!

I år är det Sågvägen och Bondhagsvägen som gemensamt anordnar de båda
firanden i Ramsdal. Ett första möte skedde den 10 mars för planering. Tyvärr saknade vi deltagare från Bondhagsvägen så vi är tacksamma om ni kontaktar Mats Sternhag på telefon 070 – 520 29 98 inför nästa möte den 14 april!

Valborgsfirandet sker traditionsenligt vid Gropviken med korvgrillning och brasa. Den tänds klockan 20.00 och innan dess påbörjas korvgrillning vid 19-tiden! Vi hoppas på ett fint väder, sånghyllningar till våren och trevlig gemenskap!

Inför midsommar efterlyser vi er som har möjlighet att sponsra med priser till de olika lotterier och tävlingar som sker under dagen! Alla i Ramsdal är välkomna att höra av sig till Mats, om ni vet med er att ni har möjlighet att bidra!

/Mats Sternhag

Uppdatering från styrelsen

Styrelsen vill påminna de fastighetsägare som tecknat avtal med IP Only
och som ännu inte fått grävt, dosa inkopplad etc att de hänvisas till kontakt
med Copiad, Robert Mastnak, 072-856 49 75. Roland Johansson,
Vägföreningen, får många frågor kring detta och vi vill därför återigen
informera om att det är fastighetsägarna själva som har tecknat avtal med
IP Only och att styrelserna i Ekonomiska föreningen eller Vägföreningen
inte är delaktiga i de personliga avtalen.

Vi vill också påminna om att årsmötet hålls den 18 maj i Folkets Hus,
Gusum. Just nu är styrelserna i färd med att sammanställa handlingarna,
uppdatera medlemsregister och förbereda för att dessa ska gå i tryck.
Kallelse och handlingar ska enligt stadgarna komma medlemmarna till del
tidigast sex veckor före stämma och senast två veckor före.

Om fler av er vill ha fakturor från föreningarna via e-post är vi tacksamma
för om ni anmäler detta via hemsidan. Under fliken Föreningen finns
”Ändring i medlemsregistret” där ett formulär kan användas för detta. Där
kan man även meddela att man har bytt e-postadress, bytt
folkbokföringsadress eller om huset i Ramsdal har bytt ägare!

/Ewa Gouranius, ordf

Hanteras av Teknet

Up ↑