Nyheter

Styrelsens planering av årsmöte

Styrelsen för Ekonomiska föreningen har meddelat att ordinarie årsstämma hålls den 16 maj 2020 i Gusum, Folkets Hus. Med anledning av rådande läge gällande Coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som regering och myndigheter utfärdar följer styrelsen händelseutvecklingen. Beredskapen finns för att årsstämman måste skjutas fram i tid, om hårdare restriktioner införs vad gäller antal människor som får samlas. Det finns lagkrav på när stämma måste hållas men andra lagregleringar har företräde och som föreningen måste följa. Vi fortsätter dock som vanligt vad gäller upptryck av årsmöteshandlingar och utsändning av dessa via post och planerar för att stämma ska kunna hållas på meddelad tid. Vidare information publiceras på hemsidan och på föreningens officiella Facebook.

Styrelsen genom ordförande Ewa Gouranius

Årsmöte

Ekonomiska föreningens årsmöte hålls den 16 maj i Gusum. Styrelsen vill påminna alla medlemmar att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
Mejla dessa till ekf@ramsdal.se eller lägg i brevlådan vid Tomtkontoret.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

God Jul & Gott Nytt År

En God Jul och ett Gott Nytt År till alla i Ramsdal önskar styrelsen!Årsmöte 2020 är beslutat till den 16 maj och motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars!

Återställningsarbetet

Tack vare gynnsamt väder i höst, så har återställnings arbetena
enligt besiktnings protokollet färdigställts. Kvarstår sträckan från Dala till Södra Finnö vägen som ännu ej är utförd, samt passagen över Strömmen till Djursunda.

Fibern som idag är lagd på bron är felaktigt utförd, antingen skall den
monteras på stege  över bron, vilket är godkänt av Trafikverket, eller så gör man styrd borrning under Strömmen.

Enligt uppdrag
Roland Johansson
Styrelse Ledamot

Uppdatering kring återställning efter bredbandsutbyggnaden

Avtal för återställning efter nergrävning av fiber i vägområdet och markområde.
Har nu träffats mellan Mattias Lindgren Entreprenad AB och
IP-only, med start vecka 45.
De tider som gäller för färdigställandet av de besiktningsprotokollet
upptagna anmärkningarna, där Vägföreningen och Ekonomiska Föreningen
har gjort en egen förbesiktning, som är upptagna i slutbesiktnings protokollet är.

1 december skall Sågvägen och dike vid Strömmen vara klara,
justering av dikesslänter, trummor m.m. skall vara färdigställt 30 maj 2020.
Övriga kvarstående arbeten skall vara utförda senast 31 december 2020.

Vi kommer så länge väderleken tillåter återställa de i protokollet upptagna anmärkningarna.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Summering av sommaren i Ramsdal

Sommarsäsongen börjar gå mot sitt slut i Ramsdal och hösten närmar sig! Fritidsgruppen publicerar samtidigt som detta brev en egen summering av sommarens aktiviteter i området.

Vädret har varit vackert under större delen av sommaren och våra badplatser har varit välbesökta! Badet i Sandfjärden hann färdigställas inför den varma perioden men lite uppsnyggning kommer nu att ta vid. Troligen kommer även en del påfyllning av sand på mattan behöva ske under kommande säsonger. Mycket sopor har slängts i tunnan vid Sandfjärden vilket lett till att den flödat över, vi vill därför be alla inför kommande säsong att ta med så mycket sopor hem till den egna tunnan som möjligt. Nu ryckte Mattias, vår entreprenör i området, ut och plockade sopor och ställde dit en tunna från reningsverket tills tömningen skulle ske. Jag skulle, inte bara på grund av detta men av så många fler skäl, vilja passa på att rikta ett stort TACK till Mattias. Han är en klippa att ha, ställer alltid upp – både i sitt uppdrag för vatten- och avloppsverk men även för medlemmar som behöver ha hjälp på ett eller annat sätt, har konstruktiva lösningar på problem och har oerhört mycket kunskap om området!

Styrelsen har under sommaren kontaktats via mejl, sms eller telefonsamtal av medlemmar i alla möjliga frågor men vi har även sett att debattens vågor stundtals gått höga på sociala medier. Under perioden har allt från fibernät, älgar, skabbrävar, yoga till sopor diskuterats livligt, men även tankar och åsikter om vad styrelsen behöver engagera sig i. Vi noterar tacksamt att flera medlemmar visar ett stort engagemang för området och vi hoppas att valberedningen är med på noterna och fångar upp dom för ett framtida styrelseuppdrag! Vi som sitter nu i styrelsen kommer ju inte att sitta kvar i all evighet så nya friska fläktar måste in. Då vi alla som äger fastighet i Ramsdal är medlemmar i ekonomiska föreningen så faller det ju sig naturligt att man även behöver ställa sin kraft till förfogande för styrelseuppdrag!

I början av sommaren beskrev jag även möjligheten för medlemmar att engagera sig i Grannsamverkan, enligt beslut på årsstämman. Tyvärr har intresset visat sig skralt, endast två medlemmar har hört av sig och ingen ville vara den som drev det framåt. Jag efterlyser därför igen fler personer som vill ta tag i uppgiften – hör av er till ordförande!

Årets Valborgs- och midsommarfirande arrangerades av Bondhagsvägen och Sågvägen. Tyvärr rådde eldningsförbud under Valborg men ett 60-tal personer dök upp för korvgrillning! Midsommarfirandet gick nog i rekordtecken – uppskattningsvis besökte närmare 1 000 personer dansen vid Gropviken och nästan allt tog slut inom 1 ½ timma – kaffe, fiskdamm, lotterier, till och med dragkampsrepet gav upp och gick av! Som tur var fanns det reserv! Nästa Valborg och midsommar arrangeras av Rödmossevägen och Strömshagsvägen. Budkaveln finns redo för överlämnande hos Mats på Sågvägen 22, så den av er boende på de vägarna som tar på sig ansvaret kan höra av sig till Mats! Endast vi medlemmar tillsammans kan göra midsommar, så utan oss själva blir det ingen dans!

Från styrelsens sida hoppas vi nu på en blöt höst och en snörik vinter – med tanke på grundvattennivå och den konsumtion av dricksvatten som blivit standard i området. Så gott som hela sommaren har uttaget från vattenverket legat på cirka 110 – 140 kbm/dygn, och i skiftet juli/augusti blev vattnet grumligt då nivåerna i källorna började närma sig en kritisk punkt. Bevattningsförbudet startade tidigare i år än andra år, redan från 15 maj och sträcker sig till den 30 augusti. Styrelsen har gett V/A – gruppen i uppdrag att se över möjligheten till borrning av ytterligare källa. Men vi behöver även fortsätta att uppmana/påminna/informera alla medlemmar om hanteringen av dricksvattnet. Styrelsen rådbråkar sina hjärnor, och diskuterar detta vid så gott som varje styrelsemöte, hur vi når ut med budskapet. Förbudet mot att fylla pooler, spabad, badtunnor etc infördes i stadgarna för cirka 2 år sedan och borde vara väl känt. Som medlem ska stadgarna vara det första man tittar i om man undrar över något eller när man köpt hus. Från styrelsens sida får vi dock fortsätta att ”tjata” om hur man hushållar med vattnet och förbudet mot att fylla pooler etc.

Med detta summerar vi sommarsäsongen, styrelsen fortsätter med sina uppdrag i grupperna och önskar er alla en fortsatt skön säsong i Ramsdal! Glöm inte bort att motioner till årsmötet 2020 ska vara styrelsens tillhanda senast den 1 mars 2020!

Med vänliga hälsningar,
Ewa Gouranius, ordförande
Ekonomiska föreningen

Sommaren går mot sitt slut nu när det är skolstart! Dags att summera årets fritidsaktiviteter.

Först av allt vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska ungdomar i Ramsdal som ställt upp som fotbollsledare i år! Utan Therese, Alvin, Filip, Viktor och Vincent hade det inte blivit någon fotbollsskola i år. Vi har under många år varit bortskämda med ett gäng engagerade föräldrar som tagit på sig uppgiften som fotbollsledare. I år blev det ett generationsskifte och då kliver våra ungdomar fram och visar vad de kan. Ett stort tack till er! Ett ”ankare” från tidigare år lyckades vi värva även i år. Tack Paul! Det blev fyra veckors fotbollsträning tis-, ons-, och torsdag med cirka 20 barn och ungdomar vid varje träningstillfälle.

Simskolan genomfördes av 17 barn som trotsade kyla och regn och tog en rad olika simmärken. Ett stort tack till tränarna från Norrköpings simsällskap som tog väl hand om barnen. Simskolan avslutades med saft och bullar och ”fredagsgodis” tillsammans med stolta föräldrar och syskon. Men bäst av allt var att få kasta simtränarna i vattnet!

I år hade vi en ny aktivitet. Anna Ljungberg bjöd på workout träning för vuxna fyra torsdagar i samband med fotbollsträningen. Mycket uppskattat! Var mellan 15 och 25 deltagare vid varje tillfälle. Fotbollsskolegänget fick sällskap av Annas gäng när det kom till avslutning med grillning. Barn, ungdomar och vuxna från Ramsdal som festar loss. Kan det bli bättre?

Även i år erbjöds Yoga-träning med Carina från Yogarina. Tre tillfällen blev det med totalt cirka 30 deltagare allt som allt. Vi lyckades klara oss undan regnet. En mycket uppskattad aktivitet av dem som var med. Vi undersöker nu möjligheten att köra ett liknande upplägg som Anna Ljungberg hade med workouten till nästa sommar.

Ni som varit vid våra två bad tror jag har uppskattat att toaletterna har vara rena och snygga. Det är tack vare att Therese förutom att vara fotbollstränare i fyra veckor även skött städningen av våra toaletter. Hatten av för våra ungdomar!

Mats Sternhag och Tomas Nilsson / Styrelsen fritid

Åskovädret i Ramsdal!

Viktig information om vattnet.
Under torsdagseftermiddagen slog åskan ut både vattenproduktionen och reningsverket. Med hjälp av oerhört tillmötesgående elektriker (tack Henke!) som snabbt kom på plats har vattenproduktionen kommit igång – dock med minskad kapacitet då en källa fortfarande står still. Det innebär att i kombination med de låga grundvattennivåerna finns en risk att tillflödet blir än mindre och att det kanske inte kommer att rinna vatten ur kranarna.

ALLA måste därför vara extra varsamma – använd inte vatten i onödan!! Reningsverket kommer att åtgärdas under fredagen. Var vänliga uppmärksamma grannar på vattensituationen om någon mot förmodan skulle vattna med slang, spridare, tvätta fasader eller dylikt!

Med vänlig hälsning, Ewa Gouranius, ordförande

Info gällande vattnet i Ramsdal

I dag 2/8 spolades källan vid vattenverket.

Vi hoppas att denna åtgärd ska göra att vattnet får normalt utseende och att värdet på mangan och järn minskar.

Grumligheten och de ökande värden på mangan och järn beror troligtvis på det stora vattenuttaget som har varit de senaste veckorna. Vi märkte redan i mitten på veckan när vattenuttaget hamnade på normala nivåer, att grumligheten avtog, och i dag levererade källan klart vatten innan spolningen.

Att grumligheten ökar vid stort vattenuttag beror på att nivån i källan minskar och att sediment som kommer från berggrunden inte hinner sjunka ner till en lägre nivå än vad pumpen sitter på och då kommer sediment med i vattnet som levereras ut till förbrukarna. Sedimenten innehåller också olika ämnen dom finns normalt i berggrunden vilket då ökar halterna av t.ex mangan och järn. Detta är ett fenomen som vi får leva med om vi ligger på höga vattenuttag under en längre tid.

VA-gruppen kommer till styrelsen att föreslå att det ska utredas om det ska borras ytterligare en vattenkälla för att säkerställa leveranserna av vatten. Då vi har de klimatförändringar med varmare vintrar och till synes ett torrare klimat så påverkas grundvattennivåerna och risken för vattenbrist ökar.

För VA-gruppen.
//Clas Jonsson

Vattenkvalitén i Ramsdal

Det har under den senaste tiden konstaterats att vattnet i Ramsdal varit grumligt. De vattenprover som togs den 23/7 visade att vattnet var ”tjänligt med anmärkning”.

Anmärkningen var:

  • En viss grumlighet
  • Viss lukt
  • Ökning av järn och mangan

Inga andra anmärkningar gjordes.

Den unkna lukten kan ha ett samband med den ökande mängden mangan, som påverkas av minskad syrehalt.

Den 29/7 gjordes en felsökning och då konstaterades att vattnet från den största källan vid vattenverket levererar grumligt vatten. De åtgärder som planeras, är att den 2/8 kommer pumpen att tas upp och källan renspolas. Detta bör åtgärda grumlingen av vattnet. Skulle problemet kvarstå,
kommer vi att den 5/8 vidta vidare åtgärder som att beställa tryckning av källorna och renspolning. Detta görs regelbundet varje år, men kan då komma att tidigareläggas.

Vi vill dock påpeka att det är ofarlig att dricka vattnet då alla värden gällande bakterier etc. ligger under gränsvärdena, se rapport för utgående vatten från reningsverk, 2019-06-26 upplagd på hemsidan.

Vi följer upp det hela och återkommer med mer information fortlöpande.

Vi har under den senaste perioden märkt ett stort uttag av vatten. Det ligger på samma nivåer som under midsommar då vi har det största uttaget. Detta är oroväckande då grundvattennivåerna är
låga och vi kan få vattenbrist. Vi vill därför påminna om att det råder bevattningsförbud, det är ej tillåtet att tvätta bilar/båtar rengöra tak etc., samt att det är helt förbjudet att fylla på pooler, badtunnor och utespa från vårt system. Vi ber er respektera detta, då vattenbrist drabbar alla utan urskiljning i området.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att höra av er direkt till någon av oss i VA-gruppen.

För VA-gruppen

//Clas Jonsson 076-815 25 00

Hanteras av Teknet

Up ↑